Huiswerkbegeleiding op maat in Oldenzaal
Telefoon: 06-45969992

Gestructureerde individuele begeleiding

Huiswerkbegeleiding in kleine groepen, inclusief bijles!
Onze leerlingen krijgen de aandacht die ze nodig hebben. Bij Marque Huiswerkbegeleiding is bijles voor alle vakken onderdeel van de huiswerkbegeleiding. Hierdoor zijn er altijd voldoende docenten en begeleiders aanwezig om de leerlingen adequaat te kunnen helpen. Op 4 leerlingen hebben we 1 docent/begeleider. Zo krijgen alle leerlingen de aandacht die ze nodig hebben om de schoolprestaties flink te kunnen verbeteren.

Overzicht
Alle deelnemende leerlingen krijgen een digitaal logboek waarin het huiswerk, alle schriftelijke overhoringen, proefwerken, tentamens en examens gepland worden, zodat er een overzicht ontstaat van wat er geleerd moet worden. Het huiswerk wordt altijd gecontroleerd en overhoord.

Digitaal begeleidingssysteem
Met ons digitaal begeleidingssysteem is er elk moment zicht op alle relevante leerlinggegevens, zoals het dagelijkse huiswerk, de aanwezigheid en de resultaten. Het snel, eenvoudig en automatisch delen van informatie over de voortgang van leerlingen is een belangrijk voordeel. Zo kunnen ouders online meekijken met de vorderingen.

Rapportage
Op aanvraag ontvangen de ouders een rapportage over het functioneren van hun kind in het instituut. Daarin wordt aangegeven hoe wij vinden dat het met de leerling gaat wat betreft de prestaties, de motivatie, het gedrag, de studiehouding enzovoorts. Verder kunnen wij hierin aangeven welke vakken goed gaan en welke vakken onze zorg hebben.

Op verzoek van ons of de ouders kan er telefonisch een afspraak gemaakt worden voor een nadere bespreking van de rapportage.

%d bloggers liken dit: