Waarom brugklastraining?

Brugklastraining is bedoeld om leerlingen te begeleiden in de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, onafhankelijk van het niveau van de leerling. Op de middelbare school worden in een kort tijdsbestek talloze nieuwe vakken aangeboden en moeten kinderen nieuwe vaardigheden leren. En de vertaling naar het echt eigen maken van deze manieren ontbreekt vaak. Hierdoor lukt leren niet altijd even goed. Dit heeft invloed op het zelfvertrouwen en zelfinzicht van de leerling. En dat kan weer invloed hebben op de schoolprestaties.
Brugklastraining zorgt ervoor dat deze ‘hoe moet ik leren?’ vaardigheden worden aangeleerd.

Hoe?

In de brugklastraining wordt theorie over leren leren gekoppeld aan de praktijk van de leerling zelf, dus de eigen vakken en lesstof.
Voorbeelden van thema’s die worden behandeld in de sessies zijn:

  • leerstrategieën
  • informatieverwerking
  • toets voorbereiding
  • planning
  • ontspanning

Deze thema’s vinden hun basis in de onderwijs- en leerpsychologie. De leerlingen krijgen tussen de sessies ‘huiswerk’ mee, bestaande uit het toepassen van het geleerde binnen de eigen vakken. Dit zorgt dus niet voor een hogere studiebelasting, maar juist voor het direct toepassen van het geleerde in de praktijk.


De praktijk

Uitgangspunt in de brugklastraining  is een persoonlijk, één op één contact met de leerling, zodat de eigen leerontwikkeling van hem of haar centraal staat. Betrokkenheid van ouders wordt hierin gewaardeerd. Ook hun verwachtingen ten aanzien van hun zoon of dochter hebben invloed op zijn of haar leerproces. Er wordt dan ook altijd gestart met een intake met leerling en ouders.

Vorm

De brugklastraining wordt binnen Marque aangeboden in de vorm van 1 op 1 lessen door een ervaren trainer met een wetenschappelijke achtergrond in de onderwijspsychologie. U kunt hiervoor een strippenkaart van 10 brugklastrainingen bestellen via aanmelden. Na uw aanmelding zal er contact met u worden opgenomen om een afspraak te maken.