Geleidelijk toewerken naar SE’s en het CSE of juist een intensieve eindexamentraining in de periode vlak voor het CSE?
Elke leerling heeft behoefte aan een andere voorbereiding in dit bijzondere schooljaar.
Marque biedt naast de reguliere huiswerkbegeleiding twee extra begeleidingsvormen aan voor examenleerlingen:

Examenbegeleiding

Studiebegeleiding tijdens het eindexamen jaar is de meest intensieve vorm van examenbegeleiding die wij bieden. De examenkandidaat werkt hierbij gedurende (een deel van) het examenjaar dagelijks op onze locatie met onze studiebegeleiders en wordt zo goed mogelijk voorbereid op de schoolexamens (SE’s) en de eindexamens (CSE’s).

Bij Marque bieden we examenbegeleiding aan door middel van o.a.

  • bijlessen
  • tijdsplanningen
  • coaching
  • huiswerkbegeleiding
  • het tackelen van faalangst
  • het maken van een proefexamens
  • of een combinatie hiervan

Ook begeleiden wij de examenkandidaat bij het profielwerkstuk, de praktische opdrachten en handelingsdelen.

Wij maken samen met de leerling planningen, oefenen alle stof en geven uitleg in alle vakken. Naast het vakinhoudelijke komen zaken als structureren, motivatie en leermethodieken ook uitgebreid aan bod. Verder is er intensief contact met ouders en zo nodig de school.
U kunt kiezen uit 3 of 4 dagen examenbegeleiding per week.
Examenkandidaten kunnen uiteraard ook kiezen voor 3 of 4 dagen huiswerkbegeleiding.

Kortom: examenbegeleiding is bedoeld voor scholieren bij wie intensieve ondersteuning voor het gehele eindexamen gewenst is en biedt de meeste kans op slagen.