Geleidelijk toewerken naar SE’s en het CSE of juist een intensieve eindexamentraining in de periode vlak voor het CSE?
Elke leerling heeft behoefte aan een andere voorbereiding in dit bijzondere schooljaar.
Marque biedt naast de reguliere huiswerkbegeleiding twee extra begeleidingsvormen aan voor examenleerlingen:


Examentraining

Voordat eindexamenkandidaten aan hun CSE beginnen, hebben ze een aantal weken de tijd voor de laatste voorbereidingen. Om die tijd optimaal te benutten, kunnen ze bij Gradua terecht voor een intensieve, gerichte eindexamentraining. Deze training vindt plaats tijdens de meivakantie.

Tijdens de eindexamentraining:

  • zijn er voor alle vakken altijd deskundige begeleiders aanwezig
  • oefenen de leerlingen met examens van voorgaande jaren
  • herhalen de leerlingen alle stof voor het examen
  • wordt al het werk gecontroleerd, overhoord en individueel besproken
  • houden begeleiders nauwkeurig bij in hoeverre een leerling de stof beheerst, geven ze uitleg waar nodig en wordt een planning gemaakt voor de resterende tijd

Voor de examentrainingen 2020 is een speciale pagina: KLIK HIER