Marque biedt online huiswerkbegeleiding

In de afgelopen bizarre week is er in het onderwijs ontzettend veel gebeurd. De scholen hebben een enorme prestatie geleverd door in een paar dagen tijd om te schakelen naar afstandsonderwijs. Hierdoor zijn de leerlingen na een korte onderbreking alweer hard aan het werk. Hoewel de setting anders is, gaat het onderwijsleerproces door en beginnen bijvoorbeeld volgende week de schoolexamens voor de examenleerlingen. We verwachten dat de toetsmomenten voor de overige leerlingen zullen volgen zodra de scholen weer geopend zijn.

Intussen hebben veel ouders ons gevraagd of er weer mogelijkheden zijn om de leerlingen hierbij te begeleiden.
Wij volgen de scholen wederom en gaan in het verlengde daarvan dan ook vanaf dinsdag 24 maart de leerlingen online begeleiden. Dit gaat we op dezelfde manier doen zoals ook de scholen dat doen: met tools zoals Microsoft Teams en Zoom, maar ook via de app, telefoon en uiteraard Studyspace. De kwaliteit en het resultaat van de begeleiding zal hetzelfde zijn zoals u dat van ons gewend bent. Door deze moderne tools zijn we zelfs in staat om nog meer maatwerk te verrichten.

Als extra service gaan we ook op de vrijdag open. Deze dag zijn we, ongeacht het huidige abonnement van de leerling, voor alle leerlingen bereikbaar voor vragen en begeleiding