Leerlingen tijdelijk op maat begeleiden met hun huiswerk door het bieden van structuur en inhoud om zo tot een maximaal schoolresultaat te komen.
Het is bij Marque Huiswerkbegeleiding mogelijk om huiswerk te maken in een prettige omgeving en onder deskundige begeleiding.

Onze begeleiding is erop gericht om leerlingen grondig, maar in een zo kort mogelijke tijd te begeleiden naar zelfstandigheid. Op deze manier kan de leerling snel weer op eigen benen staan. Onze persoonlijke benadering en de diverse begeleidingsvormen zorgen voor een optimaal resultaat voor nu en later.

De overgang van basisschool naar de middelbare school is voor veel leerlingen een lastige opgave. Ruim veertien verschillende vakken en veel huiswerk zorgen ervoor dat deze jonge kinderen vaak niet overzien aan welk vak en hoe zij moeten beginnen. Zelfs het correct gebruiken van de schoolagenda wordt vaak als lastig ervaren. Wij helpen de kinderen op weg en leren hun hoe zij het beste kunnen leren.

Het huidige onderwijs gaat -met name in de bovenbouw- uit van zelfwerkzaamheid van leerlingen. Middenin de pubertijd wordt een grote mate van zelfstandigheid van leerlingen gevraagd, iets wat niet alle kinderen even goed aankunnen. Daarnaast biedt de huidige maatschappij veel afleiding in de vorm van (spel)computers, smartphones en social media.

Voor al onze leerlingen geldt dat het controleren van het huiswerk, het bieden van structuur en het helpen plannen meestal voldoende is om de schoolresultaten aanzienlijk te verbeteren.