Wat kunt u van Marque verwachten?

Individuele kijk & Positieve mindset
Een positieve mindset en openstaan voor het leren zijn belangrijk voor goede leerprestaties. Wij gaan altijd uit van de mogelijkheden en potentie van de leerlingen. We zijn enthousiast, denken mee, geven opbouwende feedback en beschouwen fouten als leermomenten. Daarnaast staan we voor persoonlijke aandacht en wordt het aanbod altijd afgestemd op het tempo en het niveau van de leerling. We helpen leerlingen om:

  • eigenaarschap te nemen over hun leren;
  • te ontdekken hoe leren voor hen het beste werkt;
  • een cultuur in de klas creëren waarin de norm is om te praten over leeraanpak;
  • vaardig te worden in slimme leertechnieken;
  • hun eigen drives en talenten ontdekken;
  • beter voorbereid te zijn op het vervolgonderwijs;

Kwaliteit, Kennis & Kunde
Voor ons is kwaliteit één van de belangrijkste zaken. We dragen er zorg voor dat de kwaliteit van de geboden diensten altijd voldoet aan onze hoge eisen. Wij hebben de kennis en ervaring in huis om iedere leerling optimaal te ondersteunen. Ons personeel is geschoold om de juiste begeleiding te bieden.

Openheid  & Communicatie
We houden van open en eerlijk! Gaat het goed? Super! Gaat het minder vlot dan verwacht? Dan hoort u dat ook van ons. Door regelmatige voortgangsgesprekken en open communicatie dragen we zorg voor een optimale begeleiding van onze leerlingen in samenwerking met jullie.

Leerlingen tijdelijk op maat begeleiden met hun huiswerk door het bieden van structuur en inhoud om zo tot een maximaal schoolresultaat te komen.
Het is bij Marque Huiswerkbegeleiding mogelijk om huiswerk te maken in een prettige omgeving en onder deskundige begeleiding.

Onze begeleiding is erop gericht om leerlingen grondig, maar in een zo kort mogelijke tijd te begeleiden naar zelfstandigheid. Op deze manier kan de leerling snel weer op eigen benen staan. Onze persoonlijke benadering en de diverse begeleidingsvormen zorgen voor een optimaal resultaat voor nu en later.

De overgang van basisschool naar de middelbare school is voor veel leerlingen een lastige opgave. Ruim veertien verschillende vakken en veel huiswerk zorgen ervoor dat deze jonge kinderen vaak niet overzien aan welk vak en hoe zij moeten beginnen. Zelfs het correct gebruiken van de schoolagenda wordt vaak als lastig ervaren. Wij helpen de kinderen op weg en leren hun hoe zij het beste kunnen leren.

Het huidige onderwijs gaat -met name in de bovenbouw- uit van zelfwerkzaamheid van leerlingen. Middenin de pubertijd wordt een grote mate van zelfstandigheid van leerlingen gevraagd, iets wat niet alle kinderen even goed aankunnen. Daarnaast biedt de huidige maatschappij veel afleiding in de vorm van (spel)computers, smartphones en social media.

Voor al onze leerlingen geldt dat het controleren van het huiswerk, het bieden van structuur en het helpen plannen meestal voldoende is om de schoolresultaten aanzienlijk te verbeteren.